členové flétnového souboru Flautus vocis:

Anežka Beščecová Anna Nešverová Nikola Květoňová Petr Grau

Anežka Beščecová
se věnuje hudbě již od předškolního věku. Začala zpívat v dětském sboru a dále se věnovala hře na zobcovou flétnu, housle a klavír. Hru na příčnou flétnu začala studovat v osmi letech u Jany Novákové a pod jejím vedením pokračovala i na Gymnáziu Jana Nerudy s hudebním zaměřením (od roku 1999). V septimě se stal jejím profesorem Doc. Václav Kunt. Po zakončení studia maturitou přešla na Konzervatoř Jaroslava Ježka k Mariu Messanymu do druhého ročníku. Po složení druhé maturitní zkoušky přestoupila na Pražskou konzervatoř, kde pokračovala v pátém a šestém ročníku u Mgr. Luk áše Herinka. Konzervatoř ukončila v roce 2012 absolutoriem s titulem DiS. Během studií se zúčastnila interpretačních kurzů v Rožnově pod Radhoštěm (Clara Nováková) a Česko - Amerických kurzů Ameropa (Robert Stallman). Dále také Soutěžní přehlídky konzervatoří ČR v Ostravě (2009), kde obdržela druhé místo a Mezinárodní soutěže dřevěných dechových nástrojů ve Wroclawi (Polsko - 2010), kde získala čestné uznání. V letech 2011 - 2014 působila na ZUŠ Olešská jako učitelka příčných a zobcových fléten. Nyní studuje na Soochow University (obor flétna) u Clary Novákové v Číně program Professional Study.

Nikola Květoňová
se hudbě věnuje od dětství, samotné flétně již od devíti let. V roce 2001 byla přijata na Pražskou konzervatoř do třídy Mgr. Lukáše Herinka. Po maturitě pokračovala pod vedením Prof. Jiřího Válka na Akademii múzických umění v Praze, kde v roce 2010 získala titul MgA. Během studií navštěvovala pravidelně letní kurzy předních českých i světových pedagogů např. Fratiška Malotína, Clary Novak, Václava Kunta, Catrin Cantin nebo Felixe Renggliho. V letech 2007 – 2009 působila jako 1. flétnistka ve Filharmonii Hradec Králové. Pravidelně hostovala v Orchestru hlavního města Prahy FOK, se kterým absolvovala zahraniční turné do Německa (2007), Velké Británie a Irska (2009). Již za studií se začala věnovat komorní hudbě. S houslovým triem se v roce 2008 zúčastnila Festivalu komorní hudby v Kyotu. V současné době je členkou flétnového kvarteta Flautus vocis a koncertuje v duu s harfenistkou Hedvikou Moussa Bachou. Dále působí jako pedagog na ZUŠ Jižní Město.

Anna Nešverová
začala studovat hru na flétnu na Gymnáziu Jana Nerudy s hudebním zameřením u Jana Nováka. Po zakončení studia maturitou složila přestupové zkoušky na Pražskou konzervatoř. Zde v letech 2007 - 2010 pokračovala ve studiu u Mgr. Lukáše Herinka. Od roku 2010 studuje na HAMU pod vedením prof. Jiřího Válka. V roce 2011 se zúčastnila roční stáže v Budapešti, kde studovala pod vedením Z. Gyongyossyho a J. Bálinta. Během studijí se věnuje i komorní hře (dechový kvintet, klavírní trio). Pravidelně se zúčastňuje mezinárodních interpretačních kurzů. (Francouzsko-česká akademie v Telči – C. Cantin a C. Lefebvre, Rožnov pod Radhoštěm – Clara Nováková, Diekirch (Lux) – C. Jans). Spolupracuje také s Talichovou komorní filharmonií a Filharmonií Hradec Králové. V současné době je členkou Severočeské filharmonie Teplice.

Petr Grau
je absolventem flétnové třídy prof. A. Křiklánové na Konzervatoři Jaroslava Ježka v Praze. V roce 1996 založil soubor Bona Fide Kvartet, který se orientuje zejména na hudbu argentinského skladatele A. Piazzolly (styl tango nuevo) a na hudbu soudobou. Jejich společná živá nahrávka skladby S. O . S. Q. skladatele Víta Clara byla vybrána na prestižní výroční CD Společnosti pro soudobou hudbu Přítomnost. Spolu s tímto souborem a akordeonistou L. Horákem se stali semifinalisty mezinárodní soutěže „X. Piazzolla Music Award“ v Miláně. Jeho dlouholetá spolupráce s cembalistkou B. Kürstenovou vyvrcholila v roce 2005 založením souboru Ensemble Bona Fide, který se v netradičním obsazení flétna, dva saxofony a cembalo věnuje interpretaci barokní hudby. Petr Grau externě spolupracuje s orchestrem Národního divadla v Praze a Dejvickým divadlem. Pravidelně účinkuje na Mezinárodním festivalu melodramu, kde interpretuje díla významných soudobých českých autorů (J. Teml, J. Matys a další). Koncertoval v řadě zemí Evropy, ale např. i v Brazílii (1996) a Japonsku (2001). V současné době působí též jako profesor hry na flétnu na Konzervatoři Jaroslava Ježka v Praze.
obrazek